decatabg.com

Всичко от раждането, отглеждането и развитието на нашите деца.

Важно! Семейни помощи за деца ще се отпускат по настоящ адрес


Правителството прие промени в правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца. Целта им е да се облекчи административната процедура за семействата, се казва в съобщението на правителствената пресслужба.

С новите разпоредби предоставянето на семейните помощи ще става по настоящ адрес.
За родителите ще отпадне задължението да представят удостоверение, че децата са записани за предучилищно образование или като ученици.

С промените се урежда и редът за предоставяне на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане съобразно влезлите в сила от началото на годината изменения в Закона за семейни помощи за деца.

Постановление № 78 от 21 април 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане  на Закона за семейни помощи за деца, публикуван в Държавен вестник, брой 34 от 28.IV.2017 г..

Заявленията – декларации за отпускане на социални помощи за деца ще се подават в дирекциите „Социално подпомагане “ по настоящ адрес. Всички отпуснати до влизането в сила на това постановление месечни помощи ще се изплащат до изтичане на сроковете им .
В случаите на преосвидетелстване на дете с трайно увреждане месечните помощи ще се отпускат от 1- во число на месеца, през който е отпаднало основанието за отпускането им, но не повече от една година назад, считано от месеца на подаване на заявлението, при условие, че няма промяна във вида и степента на трайно намалената работоспособност, които водят до отпадане на правото, ако заявлението-декларация е подадено в три месечен срок от датата на издаването на новото експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Във връзка с горецитираното всички подадени заявления по реда на чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца постъпили след 01.01.2017 г. ще бъдат преразгледани и ще бъде направена преценка за наличието на условия за подпомагане за минал период.

Facebook Comments
<>

1 Comment

Add a Comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


*

decatabg.com - всички права запазени 2018 | Национална здравна каса | bilkabg.com Frontier Theme