decatabg.com

Всичко от раждането, отглеждането и развитието на нашите деца.

Прагът за детски добавки става 400 лева на член от семейство


От 1 юли 2016 г. границата за достъп до семейни помощи за деца се увеличава на 400 лева, съобщават от Агенцията за социално подпомагане.
Досега тя беше 350 лева.

Новият праг е валиден и при определяне на правото за получаване на еднократна помощ при бременност, целевата помощ за първокласници и месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година.

Доходният критерий не се отнася за семейства с деца с трайни увреждания, с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини или близки, уточняват от агенцията.

Заявленията се подават в дирекцията „Социално подпомагане“ по постоянен адрес, освен в случаите на съвместно живеещи родители без граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес.

Размерът на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас в държавно или общинско училище, е определен на 250 лв., се казва в информацията. Без промяна остава и размерът на еднократната помощ при раждане на дете – за първо дете – 250 лв.; за второ– 600 лв., а за трето дете – 300 лв. За раждане на четвърто и всяко следващо дете е 200 лв.

Заявлението за тази помощ се подава след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 15 октомври.

Изключение са случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от началото на съответната учебна година, уточняват от Агенцията за социално подпомагане.

Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно занятия до завършване на първи клас.

Facebook Comments
<>

1 Comment

Add a Comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


*

decatabg.com - всички права запазени 2018 | Национална здравна каса | bilkabg.com Frontier Theme