decatabg.com

Всичко от раждането, отглеждането и развитието на нашите деца.

Размерите на семейните помощи за 2018 година

В Държавен вестник бр. 99 от 12.12.2017 г. е обнародван Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2018 г. в който са регламентирани средномесечния доход за  достъп до семейни помощи по реда на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) и размерите на семейните помощи за 2018 г., които влизат в сила от 01.01.2018 г. В преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ са регламентирани изменения и допълнение в […]

Данъчни облекчения за деца

Какъв е размерът на данъчното облекчение за деца? Данъчното облекчение за деца се прилага като сумата от годишните данъчни основи се намалява със: 200 лева – при едно ненавършило пълнолетие дете; 400 лева – при две ненавършили пълнолетие деца; 600 лева – при три и повече ненавършили пълнолетие деца. Данъчното облекчение се ползва до размера […]

Всяка жена би се разпознала в тези 20 поговорки

Домът е мястото където не трябва да носите сутиен.   Понякога, когато гледам мъжете, към които някога съм имала чувства, просто се съмнява в себе си.     Всяка седмица, от понеделник до петък, събуждам децата си рано сутринта, за да ги заведа на училище, но идва уикенда, а моите скъпи момчета си отмъщават!   […]

Защо реших да поставя съпруга си преди децата

съпруга

Раздялата в едно семейство невинаги значи липса на любов. Напротив! Понякога се объркваме, защото смятаме, че някой е по-важен от друг. Но обичта не търпи подобно разделение. Ето защо споделяме мнението на една съпруга и майка, която е проумяла, че в сърцето ѝ има място за всички. „Може би съпругът ми ще е шокиран щом […]

Парламентът увеличи детските надбавки

Парламентът увеличи детските надбавки след окончателното гласуване на държавния бюджет за 2018 г. Средномесечният доход за отпускане на семейни помощи за деца се увеличава от 400 на 450 лева. Месечните помощи за семейство с едно дете скачат от 37 лева на 40 лева. Увеличението за две деца е от 85 лева на 90 лева, за […]

Децата на България © 2015 Frontier Theme